Konkurs plastyczny "Mów mi nietoperz, przyjacielu!"

Zapraszamy do udziału  w konkursie plastycznym w ramach projektu „Mów mi Nietoperz, przyjacielu!”, którego celem jest zwiększenie świadomości dzieci, młodzieży w zakresie konieczności ochrony nietoperzy, propagowanie spojrzenia na nietoperze jako istotnego elementu otaczającego nas środowiska, propagowanie idei ochrony nietoperzy oraz ich ekologii.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-III szkoły podstawowej, IV-VI szkoły podstawowej, uczniów klas II-III gimnazjum oraz uczniów klas ponadgimnazjalne do 18 roku życia.

Konkurs organizowany jest przez członków Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Chojnice „Akolada” i realizowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz ze środków Gminy Chojnice. Partnerami projektu „Mów mi Nietoperz, przyjacielu!” są Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach i Zaborski Park Krajobrazowy.

Regulamin