Finał konkursu "Poznajemy Zaborski Park Krajobrazowy”

W dniu 26 maja na terenie ścieżki ornitologiczno – przyrodniczej w Kokoszce odbył się etap parkowy konkursu "Poznajemy Zaborski Park Krajobrazowy”. W rywalizacji wzięły udział cztery szkoły podstawowe: z Konarzyn, Czyczków, Silna i nr 7 z Chojnic.

Na etapie parkowym reprezentacje szkół (z każdej trzy osoby) brały udział w grze terenowej, która polegała na umiejętności orientacji w terenie na podstawie mapy topograficznej. Dodatkowo uczestnicy konkursu rozwiązywali zadania na czterech punktach kontrolnych, umiejscowionych na trasie marszu. Pierwszy punkt z zadaniami znajdował się na czatowni służącej do obserwacji ptaków. Tutaj, każda z drużyn rozpoznawała ptaki na podstawie głosów,  sylwetki dzięciołów oraz rezerwaty przyrody. Drugi punkt kontrolny z zadaniami, znajdował się na brzegu Jeziora Długiego. Zadaniem drużyn było rozpoznanie roślin wodnych, pospolitych gatunków drzew i krzewów oraz tropów ssaków. Na kolejnym punkcie kontrolnym umiejscowionym w lesie uczniowie musieli popisać się znajomością rzek Zaborskiego Parku Krajobrazowego oraz wiedzą dotyczącą ich mieszkańców. Na mecie uczestnicy wyznaczali azymut oraz brali udział w grze ,,memory”, przedstawiającej dziuplaki pierwotne i wtórne. Drużyny mogły uzyskać dodatkowe punkty za czas przejścia trasy oraz za prawidłowe odpowiedzi na pytania z serii ,,sowa mądra głowa”, które w terenie zostały oznaczone logo parku.

Pierwsze miejsce zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Chojnicach w składzie: Marta Wenderska, Marcelina Stoltman, Martyna Zakrzewska. Zespół łącznie zdobył 64 pkt. Uczniów do konkursu przygotowywała Pani Maria Synak.

Drugie miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Czyczkowach w składzie: Ewa Bruska, Aleksandra Januszewska, Igor Zarębski. Zespół zdobył 60 pkt. Uczniów do konkursu przygotowywała Pani Grażyna Zdolska.

Trzecie miejsce zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Silnie w składzie: Tobiasz Drewek, Monika Januszewska, Piotr Ott. Zespół łącznie zdobył 59 pkt. Uczniów do konkursu przygotowywała Pani Barbara Szczęsna.

Czwarte miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Konarzynach w składzie: Kinga Jeżewska, Anna Wojciechowska, Marcel Wieliński. Zespół łącznie zdobył 58 pkt. Uczniów do konkursu przygotowywała Pani Elżbieta Burczyk.

Organizacja konkursu możliwa była dzięki dofinansowaniu WFOŚiGW w Gdańsku.

Na trasie gry terenowej.
Rozpoznawanie sylwetek dzięciołów występujących w Polsce.
Pytanie ze znajomości mapy Zaborskiego Parku Krajobrazowego.
Rozpoznawanie drzew po pędach.
Rozpoznawanie tropów ssaków.
Rozpoznawanie roślin wodnych.
Pytanie z serii "Sowa mądra głowa".
Pytanie ze znajomości mapy Zaborskiego Parku Krajobrazowego.
Zadanie dotyczące organizmów występujących w rzekach.
Gra "memory".
Uczestnicy konkursu Poznajemy Zaborski Park Krajobrazowy.
Laureaci I miejsca Zespół Szkół nr 7 w Chojnicach.