Finał III edycji konkursu „Poznajemy Zaborski Park Krajobrazowy”

Data: 29-06-2015

W czerwcu na terenie ścieżki ornitologiczno – przyrodniczej w Kokoszce odbył się etap parkowy konkursu "Poznajemy Zaborski Park Krajobrazowy". W rywalizacji wzięły udział cztery szkoły podstawowe: z Konarzyn, Kosobud, Silna i nr 3 z Chojnic.

Na etapie parkowym reprezentacje szkół (z każdej trzy osoby) brały udział w grze terenowej, która polegała na umiejętności orientacji w terenie na podstawie mapy topograficznej oraz kompasu. Dodatkowo uczestnicy konkursu rozwiązywali zadania na czterech punktach kontrolnych, umiejscowionych na trasie marszu. Zadaniem drużyn było rozpoznanie ptaków na podstawie głosów i sylwetek, identyfikacja roślin pasa szuwarów oraz pospolitych gatunków drzew i krzewów. Na jednym z punktów kontrolnych umiejscowionych w lesie uczniowie musieli popisać się znajomością mapy Zaborskiego Parku Krajobrazowego oraz sztucznych schronień dla zwierząt. Na mecie uczestnicy borykali się z ostatnim zadaniem, które polegało na wyznaczeniu azymutu na gniazdo bociana. Drużyny mogły uzyskać dodatkowe punkty za czas przejścia trasy oraz za prawidłowe odpowiedzi na pytania z serii "sowa mądra głowa", które w terenie zostały oznaczone logo parku.

Pierwsze miejsce zdobyła drużyna z Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach w składzie: Olga Stanisławska, Marta Kostrzewska, Aurelia Gierszewska. Uczniów do konkursu przygotowywała Pani Elżbieta Blank.

Drugie miejsce zajęła drużyna z Zespołu Szkół w Silnie w składzie: Sara Lewandowska, Julia Szymczyk, Julia Lemańczyk. Uczniów do konkursu przygotowywała Pani Barbara Szczęsna.

Trzecie miejsce zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicach w składzie: Agnieszka Pawłowska, Wiktoria Miszewska, Barbara Mindak. Uczniów do konkursu przygotowały Panie Bernadeta Kolarzyk i Anna Krieger-Bajerowska.

Czwarte miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Kosobudach w składzie: Iga Cysewska, Dominika Sikorska, Oliwia Kin. Uczniów do konkursu przygotowywała Pani Irena Piekarska.

Organizacja konkursu możliwa była dzięki dofinansowaniu WFOŚiGW w Gdańsku.

 

Grafika 1: Finał III edycji konkursu „Poznajemy Zaborski Park Krajobrazowy”
Grafika 2: Finał III edycji konkursu „Poznajemy Zaborski Park Krajobrazowy”
Grafika 3: Finał III edycji konkursu „Poznajemy Zaborski Park Krajobrazowy”
Grafika 4: Finał III edycji konkursu „Poznajemy Zaborski Park Krajobrazowy”
Grafika 5: Finał III edycji konkursu „Poznajemy Zaborski Park Krajobrazowy”
Grafika 6: Finał III edycji konkursu „Poznajemy Zaborski Park Krajobrazowy”
Grafika 7: Finał III edycji konkursu „Poznajemy Zaborski Park Krajobrazowy”
Grafika 8: Finał III edycji konkursu „Poznajemy Zaborski Park Krajobrazowy”