Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Zaborski Park Krajobrazowy

  • Zaborski Park Krajobrazowy
    Zaborski Park Krajobrazowy

Zaborski Park Krajobrazowy

CHARZYKOWY
Obce gatunki inwazyjne? Nie, dziękuję!
Dobra praktyka ogrodnika - przyrodnika
Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie
Mapa interaktywna
WFOSiGW

Jezioro Charzykowskie jest największym zbiornikiem wodnym na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego i odgrywa ważną rolę jako siedlisko lęgowe dla wielu gatunków ptaków wodno-błotnych. Najliczniej występują tutaj: perkoz dwuczuby, krzyżówka oraz łyska. W sąsiedztwie jeziora w starych borach sosnowych gniazdują nurogęś i gągoł. W pasie szuwarów można spotkać wodnika, bąka, trzcinniaka, trzcinniczka, brzęczkę oraz powszechnego potrzosa.  Na wiosennych przelotach można zaobserwować płaskonosa i krakwę. Różnorodność ptaków gniazdujących w obrębie Jeziora Charzykowskiego powoduje, że jest to idealne miejsce do obserwacji awifauny oraz nauki rozpoznawania poszczególnych gatunków.

W ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich zapraszamy na dwa wydarzenia:

10 maja 2019 r.

Warsztaty dla dzieci i młodzieży, pt.: "Poznajemy ptaki wodno-błotne Zaborskiego Parku Krajobrazowego"

Miejsce: Zaborski Park Krajobrazowy, Charzykowy, ul. Turystyczna 10.

Godzina: 10.00-14.00

Warsztaty odbędą się w dwóch częściach: teoretycznej w siedzibie Zaborskiego Parku Krajobrazowego oraz terenowej, która polegała będzie na nauce obserwacji oraz rozpoznawania gatunków ptaków wodno-błotnych.

11 maja 2019 r.

Wycieczka przyrodnicza na rowerach wokół Jeziora Charzykowskiego

Miejsce: Zaborski Park Krajobrazowy, Charzykowy, ul. Turystyczna 10.

Godzina: 10.00-16.00

Celem wycieczki jest promocja walorów krajobrazowych, przyrodniczych i turystycznych terenu Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Zamierzamy popularyzować turystykę rowerową, a zarazem aktywność fizyczną. Wycieczka odbędzie się wokół Jeziora Charzykowskiego, które jest terenem atrakcyjny zarówno dla wielbicieli turystyki, jak i dla ornitologów. Impreza nie ma charakteru sportowego. Organizatorzy nie zapewniają rowerów.

Zapisy pod numerem telefonu: 535 562 419