Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Zaborski Park Krajobrazowy

  • Zaborski Park Krajobrazowy
    Zaborski Park Krajobrazowy

Ssaki

Na terenie Parku odnotowano do tej pory 40 gatunków ssaków. Ochronie gatunkowej podlegają 32 gatunki, z czego 9 taksonów objętych jest ochroną ścisłą i 13 ochroną częściową. Cztery gatunki ssaków znajdują się w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej.

Lista gatunków ssaków na terenie ZPK