Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Zaborski Park Krajobrazowy

  • Zaborski Park Krajobrazowy
    Zaborski Park Krajobrazowy

Zaborski Park Krajobrazowy

Fauna płazów reprezentowana jest przez niemal wszystkie nizinne gatunki. Występują tu m.in. traszka grzebieniasta i kumak nizinny, które są gatunkami z II i IV załącznika Dyrektywy Siedliskowej. Na tak dużą różnorodność gatunkową płazów wpływ ma niewątpliwe obfitość odpowiednich do rozrodu zbiorników wodnych: płytkich zbiorników śródpolnych, starorzeczy i jezior o bogatej roślinności wodnej.

Lista gatunków płazów