Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Zaborski Park Krajobrazowy

  • Zaborski Park Krajobrazowy
    Zaborski Park Krajobrazowy

OCHRONA CZYNNA

Zaborski Park Krajobrazowy podejmuje szereg działań związanych czynną ochroną przyrody. Do najważniejszych należą: ochrona nietoperzy, utworzenie Biocentrum Kulki, ochrona sów, ochrona ekosystemów łąkowych, zwalczanie gatunków inwazyjnych i restytucja raka szlachetnego.

 

____ki.jpg

raki.jpg