Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Zaborski Park Krajobrazowy

  • Zaborski Park Krajobrazowy
    Zaborski Park Krajobrazowy
  • Informacja
    Informacja

KONKURS

Rok 2017 to w Zaborskim Parku Krajobrazowym rok poświęcony rzekom. Zaplanowane przez nas działania w zakresie ochrony przyrody i edukacji przyrodniczej nawiązują do podjętej przez Sejm w dniu 22.06.2016 r. uchwały w sprawie ustanowienia roku 2017 - Rokiem Rzeki Wisły. Jest to wielkie święto Wisły, całego jej dorzecza, w tym także Brdy i jej dopływów tworzących sieć hydrologiczną Zaborskiego Parku Krajobrazowego.

Doliny rzeczne są istotnym siedliskiem lęgowym i żerowiskowym dla wielu gatunków ptaków. Są one również systemem korytarzy ekologicznych i od ich naturalności i drożności zależy zachowanie różnorodności biologicznej.

Z tej okazji proponujemy Państwu konkurs internetowy pt. "Jaka to rzeka?". Przez cztery kolejne poniedziałki każdego miesiąca publikować będziemy zdjęcia przedstawiające jedną z wybranych rzek Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Zadaniem Państwa będzie odgadnięcie jaka to rzeka i w którym miejscu jej biegu to zdjęcie zrobiono.

Każdy uczestnik konkursu może odpowiedzieć raz w tygodniu na zadane pytanie (czyli cztery razy w ciągu miesiąca). Pięć pierwszych osób z każdego tygodnia, które nadeślą poprawne odpowiedzi na zadane pytanie, weźmie udział w losowaniu nagrody miesiąca. Szczegóły konkursu zawarte są w Regulaminie.

Pytania na lipiec:

4. 24.07.2017 r. Jaka to rzeka i gdzie zostało zrobione to zdjęcie? Podpowiedzią nazwy miejscowości jest nazwa popularnej rośliny ogrodowej. Na odpowiedzi czekamy do 28.07.2017 r. pod adresem zpk@pomorskieparki.pl z dopiskiem Konkurs "Jaka to rzeka?".

3. 17.07.2017 r. Jaka to rzeka i gdzie zostało zrobione to zdjęcie? Na odpowiedzi czekamy do 21.07.2017 r. pod adresem zpk@pomorskieparki.pl z dopiskiem Konkurs "Jaka to rzeka?".

 

2. 10.07.2017 r. Jaka to rzeka i gdzie zostało zrobione to zdjęcie? Na odpowiedzi czekamy do 14.07.2017 r. pod adresem zpk@pomorskieparki.pl z dopiskiem Konkurs "Jaka to rzeka?".

1. 03.07.2017 r. Jaka to rzeka i gdzie zostało zrobione to zdjęcie? Na odpowiedzi czekamy do 07.07.2017 r. pod adresem zpk@pomorskieparki.pl z dopiskiem Konkurs "Jaka to rzeka?".

Odpowiedzi z ubiegłych miesięcy:

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec