Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Zaborski Park Krajobrazowy

  • Zaborski Park Krajobrazowy
    Zaborski Park Krajobrazowy

Zaborski Park Krajobrazowy

Rok 2017 to w Zaborskim Parku Krajobrazowym rok poświęcony rzekom. Zaplanowane przez nas działania w zakresie ochrony przyrody i edukacji przyrodniczej nawiązują do podjętej przez Sejm w dniu 22.06.2016 r. uchwały w sprawie ustanowienia roku 2017 - Rokiem Rzeki Wisły. Jest to wielkie święto Wisły, całego jej dorzecza, w tym także Brdy i jej dopływów tworzących sieć hydrologiczną Zaborskiego Parku Krajobrazowego.

Doliny rzeczne są istotnym siedliskiem lęgowym i żerowiskowym dla wielu gatunków ptaków. Są one również systemem korytarzy ekologicznych i od ich naturalności i drożności zależy zachowanie różnorodności biologicznej.

Z tej okazji proponujemy Państwu konkurs internetowy pt. "Jaka to rzeka?". Przez cztery kolejne poniedziałki każdego miesiąca publikować będziemy zdjęcia przedstawiające jedną z wybranych rzek Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Zadaniem Państwa będzie odgadnięcie jaka to rzeka i w którym miejscu jej biegu to zdjęcie zrobiono.

Każdy uczestnik konkursu może odpowiedzieć raz w tygodniu na zadane pytanie (czyli cztery razy w ciągu miesiąca). Pięć pierwszych osób z każdego tygodnia, które nadeślą poprawne odpowiedzi na zadane pytanie, weźmie udział w losowaniu nagrody miesiąca. Szczegóły konkursu zawarte są w Regulaminie.

 

Pytania i odpowiedzi z kolejnych miesięcy:

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień